fbpx

GDPR minden egy helyen

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
SZÁLLÍTÁSI FELTÉLEK
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
SÜTIK KEZELÉSE – COOKIE IRÁNYELVEK
ADATIGÉNYLÉS
ADATMÓDOSÍTÁS
ADATKORLÁTOZÁS
ADATTÖRLÉS
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
KAPCSOLAT
IMPRESSZUM
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
JOGI ÚTMUTATÁS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

Oktass Online

Az Oktass Online egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Szolgáltatók számára, hogy oktatási anyagaikat széles körben elérhetővé tegyék az érdeklődő Felhasználók számára. Az oktass Online kapcsolatot teremt Szolgáltatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse az információáramlást.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Oktass Online szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és Felhasználóra kötelezően rögzíti az Oktass Online szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a(z) (Márton Gabriella Mária EV, 8000 Székesfehérvár, Budai u 14. Fsz em. 1 ajtó, Nyilvántartási szám: 51584793; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett oktassonline.hu, pro.oktassonline.hu alatt elérhető oktass online (a továbbiakban: Oktassonline) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a(z) Oktassonline között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.A(z) Márton Gabriella Mária EV, mint az Oktass online (weboldalak: oktassonline.hupro.oktassonline.hu) üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az oktassonline erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az ÁSZF innen letölthető: letöltés

I. FELEK
1. Szolgáltató

Cégnév: Márton Gabriella Mária EV
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jankovich Ferenc utca 6, 1/4
Nyilvántartási szám: 51584793
Adószám: 68326256-1-27
E-mail cím: hello@oktassonline.hu
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700093 72045334 51100005

2. Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (megveszi az online kurzust) vagy oktatói licenszel rendelkezik a (a továbbiakban: a Felhasználó).

3. Regisztráció

3.1. Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

3.2  Az oktass online szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során Szolgáltató vagy Felhasználó választja meg, hogy meglévő Google vagy Facebook felhasználói fiókjával, vagy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

3.3  Az oktassonline rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

 • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel 
 • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

3.4 A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

3.5  A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

3.6 A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

3.7 Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül. 

A rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.

A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

II. ÁSZF CÉLJA, HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE

1.  Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a https://oktassonline.com/aszf címen.

6.  Jelen ÁSZF 2020.04.15  napjától határozatlan ideig szól.

III. A SZOLGÁLTATÁS
1. Szolgáltatás leírása oktatók (szolgáltatók) számára

A pro.oktassonline.hu egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

Az pro.oktassonline nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Szolgáltatókat, az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

Az pro.oktassonline nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, minden Szolgáltató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználókat ér(t)ö károkért.

2. Mi kell a regisztrációhoz

Nem követelünk meg leendő oktatóinktól semmilyen dokumentumot vagy igazolást a tudásukra vonatkozóan. Aki rendelkezik olyan szintű tudással, amely más számára hasznos lehet, szívesen látjuk oktatóink között.

Weboldalunk bármilyen nemzetiségű vagy korú oktatót szívesen vár, csak legyen eladható szintű tudása.

Az oktassonline.hu a világ bármely pontjáról elérhető, így akárhonnan lehet regisztrálni.

regisztráció az oktassonline.hu tanári bázisába teljesen ingyenes, profilt bárki létrehozhat! 

A névre, e-mail címre és egy választott jelszóra lesz szükségünk mindösszesen. 

Fontos tudni, hogy az oktatói felületet a pro.oktassonline.hu oldalon át lehet igénybe venni,  igénybevétele tanári tagság licensz megváltása mely tagdíj befizetéséhez kötött.

3. Díjfizetés (látogatók, résztvevők számára)

1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

2. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.

3. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

4. Előfizető:  az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi  személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni  cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján  nyújtott szolgáltatások előfizetője.

 1. A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán :

bankkártyás fizetés – azonnali
Barion utalás – azonnali
ismétlődő fizetés – havi vagy éves díjfizettéssel lemondásig

6. A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

7. Az előfizetés paraméterei:

Az előfizetésnek nem egyszeri, hanem időszakra vonatkozó ára van (/hó vagy /év)

Előfizetés időtartama: ezen időszak alatt él az előfizetés. A vásárló erre az időszakra szerződik.

Számlázás gyakorisága: havi rendszerességnél havonta van díjfizetés, éves gyakoriságnál évente

Hosszabbítás: a megújuló előfizetéseknél az előfizetés automatikusan meghosszabbításra kerül, addig amíg a felhasználó ezt külön ki nem kapcsolja.

Az adott előfizetéses időszakra a futó előfizetések esetében utólag nem lehet árat módosítani.

Ha valaki egy éves előfizetést kötött és havonta fizeti a díjat, akkor neki ebben az 1 éves időszakban mindig ugyanaz lesz a fizetendő összege, mint ami az elején is volt. Amikor letelik az 1 év és megújul az előfizetése, akkor az éppen aktuális árral újul meg, méghozzá 12 hónapra.

Ez egész konkrétan úgy néz ki, hogy a megrendelés/megújulás pillanatában legenerálódik 12db időszak előre (ha éves az előfizetés és havi a díjfizetés), árral és esedékességgel együtt. Ez nem megváltoztatható utólag a már futó előfizetések esetében.

Ha az előfizetés időszaka 1 hónap (havonta megújuló) és a fizetés is havonta történik, akkor minden megújuláskor (havonta) “felveszi az új árat” az előfizetés.

A vásárló a saját menüjében az Előfizetés almenüben tudja megtekinteni előfizetéseit.

Az Előfizetés kezelése gomb megnyomásával az alábbiakat tudja megtenni:

 • Automatikus hosszabbítás kikapcsolása/visszakapcsolása
 • Számlák megtekintése és letöltése
 • Díjtartozás esetén díjfizetés

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Vásárlási feltételek

1
2

SZÁLLÍTÁSI FELTÉLEK

Szállítási feltételek

1
2

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

1. Általános jogi közlemény

A(z) Márton Gabriella Mária EV (továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Adatkezelő értékesítési és szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (pl. számlázás) és a szolgáltatás biztosítása érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Marketing és promóciós célokra csak abban az esetben használja az adatkezelő a személyes adatokat, ha az érintett ehhez külön hozzájárult. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Az Adatkezelési szabályzat innen letölthető: – letöltés

2. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Márton Gabriella Mária EV
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jankovich Ferenc utca 6, 1/4
Nyilvántartási szám: 51584793
Adószám: 68326256-1-27
E-mail cím: hello@oktassonline.hu
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700093 72045334 51100005

3. Adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013 évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000 évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017 évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013 évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

4. Kezelt adatok köre

Az oldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz és a regisztrációhoz már személyes adatok megadása szükséges.

Regisztráció/vásárlás során megadandó személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, számlázási név, számlázási cím

Online ügyintézés során megadandó személyes adatok: email cím, vezetéknév, keresztnév Regisztrált felhasználók esetén kezelt további személyes adatok: IP cím

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, a rendszerben végzett tevékenységek során, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatokat a felhasználói élmény növelésére, a rendszer továbbfejlesztésére, hasznos visszajelzések adására (pl. felhasználói fiók megosztás gyanú) használja fel az Adatkezelő. Ezen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá.

Az oldal látogatása során rendszerünk rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti a használt operációs rendszer és a böngésző típusát, valamint a látogatott oldal és a látogatott oldalra hivatkozó oldal (referer) címét. Ezen adatrögzítés célja a rendszer biztonságának garantálása, esetleges hackertámadások azonosítása, azon IP címek tilthatósága, melyekről nem kívánt forgalom (pl. túlterheléses támadás, vagy betörési kísérlet) érkezik.

Az Adatkezelő rendszeres időközönként adatmentést végez. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, amely oldalaink rendszerének folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

5. Az adatkezelés célja

A felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása, szolgáltatás nyújtása stb.), azaz ügyfél adatkezelés.

A felhasználó értesítése a szolgáltatással kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra. Marketing e-mailek küldése (új vagy meglévő online tananyagokról, eseményekről, szolgáltatásokról, akciókról, stb.), mely opcionálisan kérhető a felhasználó által.

A marketing e-mailekre feliratkozni és azokról leiratkozni bármikor van lehetőség az Adatvédelmi beállítások nevű menüpontban vagy a marketing levelekben található leiratkozás link segítségével.

6. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott és a szolgáltatás használata során keletkezett adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri.

A törlést a felhasználó bármikor kezdeményezheti a profil oldalán található profil törlése funkcióval.

Az oldalainkon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.

7. Az adatokat megismerők köre és adatfeldolgozók

A kezelt adatok megismerésére az Adatkezelő kijelölt munkatársai jogosultak.

7.1. Szerver- és tárhely szolgáltatás

Cégadatok: HelloWP Limited
Székhelye: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesült Királyság
Számlaszám: KH Bank.: 10402290-50526889-48721018
Számlaszám IBAN formátumban: HU02 1040 2290 5052 6889 4872 1018
SWIFT: OKHBHUHB
Cégjegyzékszám: 11-801-034

7.2. Számlázás

A Billingo üzemeltetését az Octonull Kft. végzi.

Név: Octonull Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Email cím:hello@billingo.hu
Weboldal: billingo.hu
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-198177
Adószám: 25073364-2-41
Tárhelyszolgáltató adatai: Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: díjbekérő és számla kiállítása

7.3. Online fizetés

Név: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest,
Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
E-mail cím: support@barion.com
Weboldal: barion.com
Továbbított adatok köre: e-mail cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: online fizetés
Adatkezelés: https://www.barion.com/Contract/GetDocument?key=avsz

Név CIB Bank
Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14.;
cégjegyzékszáma: Cg.01‐10‐041004;
adószáma: 10136915‐4‐44)
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: online vásárlásAdatkezelés: https://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/adatvedelmi_szabalyzat_180525_ 0524.pdf&type=related

Sales form szoftver
Cégadatok: Netlight Consulting Kft
Székhelye: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b
Számlaszám: KH Bank.: 10402290-50526889-48721018
E-mail cím: netlight@netlight.hu
Weboldal: salesform.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: online vásárlás

7.4. Marketing e- mailek

Név Mailerlite
Székhely: 11341 Litvánia, Vilnius, Paupio g. 46
Email cím:info@mailerlite.com
Weboldal: mailerlite.com
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: e-mail kapcsolattartás

7.5.
Toggle tartalom
7.6. Könyvelő

Név Gromlusz Krisztina Marianna
Székhely: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 101B
Adószám: 67978771-143
Weboldal: https://irodakukac.hu
E-mail cím: kriszti@irodakukac.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás összege
Az adattovábbítás célja: könyvelés

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9. Kapcsolat, Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infó törvény., adatvédelmi törvény)
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 3. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

10. Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a https://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: https://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a https://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.

Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például a https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie‐es‐adatvedelem‐felhasznalok‐nyomokovetese‐az‐interneten/

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu‐hu/internet‐explorer/ie‐security‐privacy‐settings#ie=ie‐9

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség

SÜTIK KEZELÉSE – COOKIE IRÁNYELVEK

Cookie nyilatkozat

Süti (angolul Cookie) Szabályzat

A jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban: cookie) az Oktass Online (Márton Gabriella Mária EV.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra.

Kérlek, hogy figyelmesen olvasd el és csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz és azokat magadra (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek fogadod el. Felhívjuk figyelmed, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattintasz, akkor keresd meg és olvassd át azon weboldal saját szabályzatát is.

A cokkie/süti jelentése

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat a gépeden. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy te már jártál a honlapu(jai)nkon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolod, átállíthatod a böngésződ, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztessen arra, hogy cookie-kat küldtek a gépedre. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt a számítógépedben.

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a weboldalon. A cookie-k, sütit törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán találsz információt.

elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mi a cookie célja?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Milyen cookie-t használunk?
Honlapunk általában csak az alábbiakat használja:

Munkameneti/Átmeneti cookie:

Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:

Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika/Elemzés:

Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre jártál, milyen kurzust néztél meg, mit csináltál. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:

Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférj a közösségi média hálózatokhoz, megoszthasd a véleményed, kurzusaink információit másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Reklám:

Ezek segítségével az érdeklődésednek megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresd fel a www.allaboutcookies.org weboldalt vagy magyarul a https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie‐es‐adatvedelem‐felhasznalok‐nyomokovetese‐az‐interneten/
Hogyan történik a cookie-k kezelése?

Különféle módokon, de a látogatónak/felhasználónak lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

Minden cookie elfogadása
Minden cookie elutasítása
Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézned a böngésződ „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igéybe venni keresőd „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.

Internet Explorer
Firefox
Chrome

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a látogató részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fogsz tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve ha kijelentkezett a fiókból.

Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a következők megkönnyítésére használunk cookie-kat:

 • levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása
 • a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés
  további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a bejelentkezés-jóváhagyások
 • kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása
 • az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése és értelmezése (a társvállalkozásaink vagy partnereink által vagy nevében megjelenített hirdetéseket is beleértve)
 • elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásainkkal, valamint hirdetőink és partnereink weboldalaival érintkezésbe lépnek.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

ADATIGÉNYLÉS

ADATIGÉNYLÉS

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdés szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről.

Az Infotv. 15. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni az adatkezelő által kezelt személyes adataimról, így az alábbiakról, melyeket kiválasztok:

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, írásban részemre megadni a tájékoztatást. Az Infotv. 15. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.”

Az Infotv. 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Infotv. 16. § (2) bekezdése értelmében az adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

A törvényben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Együttműködését köszönöm!

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program), vagy másold be levelező programodba az alábbi email címet: hello@oktassonline.hu

Az alábbi linkre kattintva egy új ablakban nyílik meg a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni:. Adatigénylés kérése PDF

ADATMÓDOSÍTÁS

ADATHELYESBÍTÉS, MÓDOSÍTÁS

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (1) bekezdése szerinti jogommal élve kérem az adatkezelő által kezelt személyes adataim valóságnak megfelelő rögzítését, ennek megfelelően a valótlan adatok helyesbítését.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyesbítésről az adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban a valóságnak nem megfelelő adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a helyesbítés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A törvényben meghatározott helyesbítési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Együttműködését köszönöm!

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program), vagy másold be levelező programodba az alábbi email címet: hello@oktassonline.hu

Az alábbi linkre kattintva egy új ablakban nyílik meg a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni:. Adathelyesbítés kérése PDF

ADATKORLÁTOZÁS

ADATKORLÁTOZÁS

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését, korlátozását

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről (korlátozásról) az adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították”

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés, korlátozás elutasításának ténybeli és jogi indokait..

A törvényben meghatározott törlési,korlátozási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Együttműködését köszönöm!

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program), vagy másold be levelező programodba az alábbi email címet: hello@oktassonline.hu

Az alábbi linkre kattintva egy új ablakban nyílik meg a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni:. Adatkorlátozás kérése PDF

ADATTÖRLÉS

ADATTÖRLÉS

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését, korlátozását

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről (korlátozásról) az adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították”

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés, korlátozás elutasításának ténybeli és jogi indokait..

A törvényben meghatározott törlési,korlátozási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Együttműködését köszönöm!

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program), vagy másold be levelező programodba az alábbi email címet: hello@oktassonline.hu

Az alábbi linkre kattintva egy új ablakban nyílik meg a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni:. Adattörlés kérése PDF

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

(A további termékmezők megjelennek, miután beleírt a termékmezőbe, 
majd termékmezőn kívülre kattint az egérrel.)

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program), vagy másold be levelező programodba az alábbi email címet: hello@oktassonline.hu

Az alábbi linkre kattintva egy új ablakban nyílik meg a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni:. Elállási/Felmondási nyilatkozat PDF

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Gyakran ismételt kérdések

Az oktatói csoporthoz szeretnék csatlakozni, van valami feltétele

Különösen nincs, de nyilván elsősorban azoknak jött létre a csoport akik a rendszerben regisztrálták magukat. A tanárainknak szeretnénk megadni minden tőlünk telhető segítséget, hogy jó tanárból jobbak legyenek, ehhez adunk ingyenes és fizetős eszközöket is a csoporton belül. 

Ha még nem vagy tag, várunk szeretettel. Jelenkezz itt.

Elakadtam a regisztrációval, hogy kapok segítséget?

Készítettem egy kis segítséget a regisztrációhoz, nem bonyolult, de azért jó ha átfutod még egyszer

Az útmutatót innen tudod letölteni – Letöltés

Eseményt szeretnék megjelentetni az oldalon, hogyan tehetem ezt meg?

Minden regisztrált oktatónknak lehetőséget biztosítok, hogy bármilyen általa szervezett rendezvényét, workshopját megjelentethesse az oldalon, teljesen díjmentesen.

Nincs más teendőd, csak küldj egy részletes leírást és fotót, a leendő eseményedről, rendezvényedről és 24 órán belül felkerül az oldalra. 

A tárgy mezőbe kérlek írd be, hogy [esemény] és utána címet, így biztosan nem fog elkeverdni a többi levél között. 

Hogy hozz létre gravatart egyszerűen?

Ha WordPress oldalad van, bizonyára ismerős lesz a téma, de mi is ez?

A Gravatar, Globally Recognized Avatar-t jelent, szóval egy olyan avatart, amit globálisan felismernek mindenhol. A gravatar egy olyan kép, amely honlapról honlapra kísér bennünket, és mindenhol megjelenik a nevünk előtt amikor egy bejegyzéshez, vagy bloghoz hozzászólunk. Az avatarok segítenek egy weboldalon, egy fórumban az azonosításunkban. A globális annyit jelent, hogy a WordPress rendszerrel futó weboldalak felismerik.

Miért előnyös ez neked?

Ha van saját WordPress oldalad fontos lehet, hogy ha válaszolsz valakinek egy blogbejegyzésnél egyből megismerje, hogy Te vagy az, de ha más oldalakon is gyakran írsz hozzászólást, jó ha felismernek:)

Ha személyes márkád van, ez a kis beállítás segíthet a márkád növelésében, forgalmat is növelhetsz a honlapodra, mert ha valahova kommentelsz, rá tudnak kattintani a képedre és a weboldaladra, így meg tudják nézni, hogy te mivel foglalkozol.

Hogyan hozd létre a fiókod egyszerűen?

Mutatom a lépéseket:

1. Látogass el a http://en.gravatar.com/site/signup/ webcímre
2. Add meg azt az e-mail címed, amelyet meg fogsz adni az egyes hozzászólások alkalmával
3. A megadott e-mail címre kapni fogsz egy megerősítő e-mailt, melyben a hivatkozásra kattintva aktiválhatod a regisztrációd
4. Válassz egy felhasználói nevet magadnak (Username)
5. A következő lépés a jelszó megadása, majd rögzítsd az adatlapot (Signup)
6. Kattints a megjelenő oldalon a „Add one by clicking here” hivatkozásra, a kép feltöltéséhez.
Ha bejelentkeztél, hozzá kell adnod képet magadról. Ez fog megjelenni a profilképedként
Válaszd ki, hogy milyen módon szeretnéd a képet feltölteni. (saját számítógépedről, webkamerával készített képet stb..)
Ha ezzel kész vagy kattints a tovább gombra (next)
7. Válaszd ki, hogy a kép mely részét kívánja megjeleníteni, válaszd a G szintet, mert azt minden oldalnál elfogadják, majd kattints a „Crop and Finish” gombra és ezzel készen is van a regisztrációd

Beállíthatsz még pár dolgot az “Adatlapom” menüpont alatt.

Hozzáadhatsz másik e-mail címet is, ha többet használsz, ami nagyon jó, mert nem kell külön profilt készítened.

Pár perc kell ahhoz, hogy mindenhol frissüljön a képed.

Használd Te is a Gravatart, mert egy kis pluszt ad a megjelenésedhez!

Hogyan lehet oktatónak jelentkezni?

Az oktatói felületünk egy komplett e-learning platformot takar, és tanári licensz megváltásával lehet használni.

Ez egy gyorsító sáv amivel akár 1 hét alatt készen lehet a saját oktatói rendszered. ​Ha kell neked egy digitális értékesítő aki eladja a nap 24 órájában a termékedet vagy a szolgáltatásodat
 Kéred?

Hogyan működnek az ajánlatkérések?

Sokan kérdeztétek, hogy ez hogyan működik, jön automata vagy neked kell keresgélned,

Mivel a profilodat szabadon szerkeszted, oda küldöd az érdeklődőt ahova szeretnéd, tehát közvetlenül vehetik fel a kapcsolatot veled, a rendszer ilyen módon nincs közbeiktatva

Nekem csak könyvem van azt is el lehet adni így?

Persze, legyen szó e-bookról, vagy papír alapú könyvről, ilyen szempontból nincs különbség. A hátránya a hagyományos könyvnek az, hogy a kiszállításról neked kell gondoskodnod. Ezt vagy megoldod saját erőnől vagy kiszervezed egy ezzel foglalkozó logisztikai cégnek. 

Tényleg ingyenes a regisztráció?

Tényleg és az is marad:)

Videó kurzust is létre tudok hozni?

Elsősorban a rendszer erre lett kitalálva:) persze, sőt ha most nincs is ilyen kurzusod, gondolkozz el azon, hogyan lehetne neked is. 

Pl. van aki a tanóráit simán felveszi és feltölti az oldalra, van aki a munkatársi képzését oldja meg a rendszer segítségével.

KAPCSOLAT
IMPRESSZUM

Ha kapcsolatba szeretnél lépni velünk, kérjük válassz az alábbi opciók közül.

Elérhetőségeink:

Telefon: +3630 886 2157
E-mail címünk: hello@oktassonline.hu

Általános információ, ügyfélszolgálat nyitvatartás:

Hétfő-Péntek: Telefonon: 8:00-17:00
Email: 08:00-20:00

Hétvége: 8:00-20:00 (csak email-es ügyfélszolgálat)

Cégadatok:

Márton Gabriella Mária EV
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jankovich Ferenc utca 6, 1/4
Nyilvántartási szám: 51584793
Adószám: 68326256-1-27
E-mail cím: hello@oktassonline.hu
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700093 72045334 51100005

 

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A szolgáltatás funkcióinak zökkenőmentes használatához szükséges, hogy a rendszered megfeleljen az alábbi követelményeknek. Ha bármilyen kompatibilitási vagy egyéb problémát tapasztalsz, akkor kérlek nézd át, hogy az eszközöd, amiről az oldalt használod, megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek!

TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐ

Chrome

64.0+

Firefox

58.0+

Safari

10.1.2+

Edge

16.16299+

Opera

50.0+

NEM TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐ

Internet explorer

X

Samsung Browser

X

OPERÁCIÓS RENDSZER

Windows

7+

MacOS

10.7+

iOS

7.0+

Linux

Ubuntu 12+

Android

4.0+

LG WebOS

2.0+


logo

JOGI ÚTMUTATÁS

Jogi útmutatás

Tájékoztató a honlapon szereplő információk jogi vonzatáról.

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. tv., a Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.
Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.
A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

Az egyéb honlapokon – különös tekintettel a közösségi oldalakra – megjelenő, Társaságunkra vonatkozó, illetőleg Társaságunkkal kapcsolatba hozható információk hitelességéért felelősséget nem vállalunk.